============================================================
Magazine LinguistMail.com
Néerlandais
Juillet 2005 -- N° 16
Sur Internet : http://fr.linguistmail.com/n200507d.html
============================================================
Bonjour,

Dans ce numéro:

1. Comment traduire trois phrases [Néerlandais]

2. Les verbes irréguliers [Néerlandais]

3. Un thème de l'actualité [Néerlandais]

============================================================
1. Comment traduire trois phrases

a. trois phrases en néerlandais

Vous pouvez écouter ces phrases en suivant ce lien:
http://files.linguistmail.com/m/Dut/32p/H2/H2DutSn007.mp3

. aangeven: passer, donner
. aanhalingstekens: guillemets
. en: et
. handelen: agir
. het: le, la (nom neutre)
. moeten: devoir
. openen: ouvrir
. sluiten: fermer
. snel: vite
. we: nous
. zout: sel

We moeten snel handelen.
Het zout aangeven.
Aanhalingstekens openen en sluiten.

============================================================
2. Cinq verbes irréguliers

a. Cinq verbes irréguliers en néerlandais

Vous pouvez écouter ces verbes en suivant ce lien:
http://files.linguistmail.com/m/Dut/32p/H2/H2DutVb007.mp3

. scheppen: créer
  schiep / heeft geschapen

werkgelegenheid scheppen

. schijnen: sembler
  scheen / heeft geschenen

hij schijnt een goede tandarts te zijn

. schrijven: écrire
   schreef / heeft geschreven

. snijden: couper
  sneed / heeft gesneden

. spreken: parler
  sprak / heeft gesproken

============================================================
3. Un thème de l'actualité

a. L'actualité en néerlandais

. van plan zijn: avoir l'intention de
. rondrit: tour, promenade
. gespijsd: alimenté
. zich laten gelden: se faire ressentir
. neertellen: débourser
. uit de zakken slaan: sortir de sa poche
. rondtoeren: se promener en voiture
. de kroon spannen: tout surpasser
. het minst: le moins

Wie van plan is de komende vakantie een rondrit te maken door Europa, heeft maar beter een goed gespijsde bankkaart.

Overal in Europa laten de hoge olieprijzen zich gelden aan de benzinepomp en worden records gebroken. Dieselrijders zijn het best af in Spanje, waar ze gemiddeld 0,86 euro voor een liter neertellen.

In Denemarken wordt hen dan weer het meeste geld uit de zakken geslagen: 1,24 euro per liter.

Wie op superbenzine rijdt, gaat best niet in Nederland rondtoeren.

Onze noorderburen spannen hier de kroon met gemiddeld 1,40 euro voor een liter.

In Tsjechië betalen de bestuurders het minst voor superbenzine: 0,92 euro per liter.

België situeert zich met zijn prijzen voor diesel en superbenzine in het koppeloton.

============================================================